Schriftelijke vragen inzake sharia-huwelijken

Geacht College,

Informele islamitische huwelijken, beter bekend als shariahuwelijken, vormen een groot probleem binnen de moslimgemeenschap. Vanwege het verborgen karakter zijn harde cijfers niet voorhanden, maar afgelopen jaar becijferden experts in de Times dat in het Verenigd Koninkrijk inmiddels honderdduizend stellen een shariahuwelijk zijn aangegaan. De indicatie is dan ook dat het probleem met name binnen een aantal specifieke gemeenschappen ook in Nederland op aanzienlijke schaal voorkomt. In het rapport Verkenning Migrantengemeenschappen over Huwelijksdwang van het instituut FORUM werd in 2014 al aangegeven dat Somalische meisjes die op vijftien- of zestienjarige leeftijd trouwen ‘geen uitzondering zijn’. De radicale imam Fawaz Jneid uit Den Haag gaf in 2014 al aan dat hij in de As Soennah-moskee aan de lopende band shariahuwelijken afsloot bij koppels die niet voor de wet gehuwd waren. In Nederland gelden onze wetten en shariahuwelijken voldoen daar niet aan. Daarbij komt nog dat vrouwen binnen een shariahuwelijk niet of nauwelijks rechten hebben, waardoor onderdrukking, gevangenschap en geweld dikwijls aan de orde van de dag zijn. Aangezien de Nederlandse wet geen shariahuwelijken erkent, kunnen vrouwen er zelfs via de rechter slechts met de allergrootste moeite onderuit komen. Vanuit deze context heeft de PVV fractie de volgende vragen:

1. Kan het college een indicatie geven van het aantal in Sittard-Geleen afgesloten shariahuwelijken? Nee, waarom niet? Zo ja, om hoeveel gevallen gaat het?
2. Bent u het met ons eens dat tegen shariahuwelijken, die bij wet verboden zijn en vrouwen in een rechteloze positie brengen, hard opgetreden dient te worden? Nee,waarom niet?
3. Welke concrete acties heeft u uitgevoerd om richting de moslimgemeenschap in onze gemeente te verkondigen dat shariahuwelijken tegen de Nederlandse wet zijn?
4. Bent u het met de PVV eens dat de gemeente actief moet uitdragen dat iedereen die weet heeft van een (aanstaand) shariahuwelijk dit dient te melden bij de instanties? Nee,waarom niet?
5. Bespreekt het college dit onderwerp met islamitische instellingen in Sittard-Geleen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welk standpunt nemen die personen en instellingen in?
6. Heeft uw college er weet van welke concrete personen of instellingen in SittardGeleen zich schuldig hebben gemaakt het faciliteren van een shariahuwelijk (of die anderszins betrokkenheid daarbij hebben gehad), en hoe heeft u toen opgetreden?

Wij zien uw antwoorden graag binnen de gestelde termijn tegemoet.

Namens de PVV fractie,

P.Vola Burgercommissielid.Bronvermelding:
http://docplayer.nl/4994021-Forum-verkenning-april-2014-migrantengemeenschappenover-huwelijksdwang.html
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dit-is-de-radicale-imam-fawaz-jneidverkondiger-van-een-intoleranteboodschap~bdb78f17/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.trouw.nl/nieuws/imam-bestraft-voor-shariahuwelijken~b9ca1b36/
https://drimble.nl/regio/zuid-holland/rotterdam/72429888/vvd-wil-hardere-aanpak-vanshariahuwelijken.html
https://dagblad010.nl/landelijk/vvd-wil-hardere-aanpak-van-shariahuwelijken
https://www.trouw.nl/politiek/vvd-wil-hardere-aanpak-van-shariahuwelijken~bac56d45/