PROGRAMMA

Sittard-Geleen: één gemeente, onze gemeente!

Geachte inwoners van Sittard-Geleen-Born / beste gemeentegenoten,

Op 21 maart 2018 heeft de PVV met maar liefst 3 zetels zijn intrede gedaan in de gemeenteraad van Sittard-Geleen.

Sinds de verkiezingen zetten de raads- en burgerleden van de PVV zich in om ons programma in het beleid van de gemeente te vertalen.

Daarnaast staan de raad en burgerleden van de PVV ervoor garant dat iedere vergadering alle voorstellen getoetst worden aan onze uitgangspunten en dat uw belangen als inwoner steeds voor op staan.

De PVV is hiermee een steeds aanwezige factor om vernieuwing en verbetering af te dwingen.

De gevestigde orde en de plucheplakkers zijn door de PVV zeker goed wakker geschud.

Door bij de begrotingsbehandelingen steevast tegen lastenverzwaringen te stemmen en voor meer inspraak stelt de PVV de eigen inwoners voorop, en niet slechts een kleine elite.

Doordat u uw stem aan de PVV heeft te geven, heeft de PVV uw stem in de raad een plek gegeven.

De PVV is er klaar voor u, en wil met u samen verder werken om af te rekenen met het huidige bewind en Sittard-Geleen-Born betaalbaar te houden en weer terug te veroveren voor de gewone burger.

 

Verkiezingsprogramma Punt voor Punt

✓ Betere en toegankelijkere ouderen -en jeugdzorg.
✓ Ondersteuning voor mantelzorgers.
✓ Meer boa’s en met ruimere bevoegdheden.
✓ Aparte wethouder voor Veiligheid en Leefbaarheid
✓ Inspraak door burgers vergroten door platforms, inspraak, referenda en enquêtes.
✓ De 3 milieuparken blijven open.
✓ De gemeente loketten in Born en Sittard worden heropend.
✓ De 3 zwembaden in de gemeente blijven open.
✓ Investeringen in wijken en kernen naar behoefte, niet op basis van verdeelsleutels.
✓ De ijsbaan en ijshal in Geleen blijven open.
✓ Stimuleren van Limburgse (volks)cultuur.
✓ Aandacht voor het Limburgs dialect, de streektaal op de scholen.
✓ Herintroduceren van het schoolzwemmen.
✓ Betere signalering en aanpak armoede (onder kinderen).
✓ Lagere lokale lasten, Verlagen OZB.
✓ Aanpakken parkeerbeleid en tarieven, gratis parkeren in de centra.
✓ Stoppen met egoprojecten van bestuurders.
✓ Aanpakken woekerrentes Kredietbank.
✓ Afschaffen hondenbelasting.
✓ Geen duurzaamheidssubsidies.
✓ Openbare subsidie -en declaratieregisters.
✓ Meer inzet op groei van werkgelegenheid en de lokale economie.
✓ Meer investeringen in het MKB en het terughalen van de maakindustrie.
✓ Aanpakken Noord-Koreaanse regels zoals het uitstallings -en reclamebeleid.
✓ De-islamiseren.
✓ Geen asielzoekers en AZC’s in de gemeente.
✓ Afschaffen voorrang statushouders op de sociale huurmarkt.

"De PVV is er klaar voor, klaar voor u!"