Schriftelijke vragen betreffende geen vermelding van nieuwkomers in Basisregistratie Personen (BRP)

Geacht College,

Bij het nalezen van het Gemeenteblad van Sittard-Geleen viel het ons op dat wel personen vermeld worden onder de noemer van “vertrek uit Nederland”en dus ook uit onze gemeente, maar dat nieuwkomers helemaal niet vermeld worden in het Gemeenteblad op Overheid.nl. Ook bij navraag aan de Wethouder kregen wij geen/geen duidelijk antwoord op onze vraag. Vandaar de volgende vragen:

1. Is het College ervan op de hoogte dat nieuwkomers binnen onze gemeente niet vermeld staan in de Basisregistratie Personen(BRP) op Mijn Overheid.nl maar vertrekkers wel? Nee, waarom niet?

2. Is het College wel op de hoogte dat zij zelf de juiste informatie moet doorgeven aan Mijn Overheid.nl om zodoende onze burgers te voorzien van alle relevante informatie? zo nee, waarom niet?

3.Is het College het met de PVV fractie eens dat de vermelding van nieuwkomers in het gemeenteblad ook vermeld horen te staan? Nee,welke reden heeft het College om deze nieuwe inwoners niet te vermelden in het Gemeenteblad?

4.De CTIVD heeft op 16 juni 2020 haar toezichtsrapport nr. 68 gepubliceerd over het handelen van de AIVD in het kader van intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid Is het College met ons eens dat vermelding van nieuwkomers mee zou kunnen helpen aan de veiligheid van onze burgers, denk bv aan ondermijning.

5.Is het College met ons eens dat publicatie van nieuwkomers meehelpt aan het tegengaan van spookburgers en daarmee de maatschappelijke kosten meehelpt omlaag brengen? Nee, waarom niet?


Wij zien uw antwoorden graag binnen de gestelde termijn tegemoet.

Namens de PVV fractie,
Peter Vola Burgercommissielid


Bronvermelding.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-89185.html
https://www.ctivd.nl/actueel/nieuws/2020/06/16/index
https://blog.sbo.nl/veiligheid/ondermijning-nog-vaak-onderschat
https://www.politie.nl/themas/ondermijning.html
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/2542196/vijf-vragen-over-spookburgers