Schriftelijke vragen inzake Huurverhoging Sittard-Geleen

Geacht college,

Volgens de wet mag ZoWonen ieder jaar per 1 juli de huur verhogen. De huurders hebben als het goed is in april van dit jaar een brief gekregen met het nieuwe bedrag. Volgens de website van ZoWonen worden de huurprijzen van sociale huurwoningen verhoogd tussen de 0% en 2,6% (inflatie 2019). Indien het inkomen van een huishouden boven de €43.574 ligt deze verhoging tussen 0% en 6.6%(1)

De PVV fractie maakt zich grote zorgen over deze huurverhoging. Veel huurders in Sittard-Geleen kunnen hierdoor in de financiële problemen mede ook door de coronacrisis. Er zijn wel landelijke steunmaatrelen, maar de PVV constateert dat deze in de praktijk onvoldoende zijn. We vinden het daarom ook ongewenst dat de huurverhoging wordt doorgevoerd.

We roepen op tot een tijdelijke huurstop in Sittard-Geleen en de huren niet te verhogen per 01 juli.

Derhalve hebben wij de volgende vragen aan het College.

1. Deelt de gemeente het standpunt van de PVV dat het (eenmalig) niet verhogen van de huren een positieve werking heeft op huurders die het op dit moment financieel moeilijk hebben? Denk bijvoorbeeld aan het verlies van inkomen door de Coronacrisis.

2. Is het College bereid om in gesprek te gaan met ZoWonen over het niet doorgaan van de huurverhoging? Zo nee waarom niet?

3. Kan het College aangeven of er het afgelopen jaar signalen zijn binnengekomen, via de Kredietbank of Sociale Dienst, dat huurders hun huur niet hebben kunnen betalen? Wat zijn er met deze signalen gebeurt m.a.w. zijn deze mensen op een adequate manier geholpen?

4. Is het college ook bereid om in gesprek te gaan met de particuliere sector over het niet laten doorgaan van tijdelijke huurverhogingen?

5. Zijn er prestatieafspraken gemaakt om huurders in moeilijke tijden te helpen en is het college bereid de huurstop hierin mee te nemen?

In afwachting van uw antwoord.

Met vriendelijke groet,
Daryl Pfoster Raadslid PVV


1 Bron: https://www.zowonen.com/informatie-over/geldzaken/huurverhoging/