Schriftelijke vragen inzake uitrol 5G

Geacht College,

We merken dat de komst van 5G veel vragen oproept bij onze bezorgde burgers en dus ook bij de PVV fractie. Vandaar de volgende vragen:

1. Op welke manier is Sittard-Geleen nu al bezig met en betrokken bij de uitrol van 5G? Kan het college in een tijdlijn aangeven wat de planning is van de grootschalige uitrol van 5G in onze gemeente? Wat is de rol van de raad bij deze uitrol?

2 . Kan het college een schatting geven van het aantal extra antennes dat er in SittardGeleen bijgeplaatst moet worden om een dekkend 5G-netwerk te implementeren? In welke mate zal de straling in de stad gaan toenemen?

3. Op welke wijze en schaal zal de gemeente Sittard-Geleen toestemming en/of vergunningen moeten geven voor het gebruik van de 5G-techniek?

4. Op welke wijze houdt het college contact met telecomproviders, en kan het college toezeggen altijd op de hoogte te zijn van eventuele tests die in onze gemeente plaatsvinden en raad en inwoners hierover te informeren?

5. Op welke wijze en op welke momenten gaat het college inwoners informeren over de uitrol van 5G, en de bijbehorende risico’s?

6. Is het college het met ons eens dat de uitrol van 5G geen negatieve invloed mag hebben op de volksgezondheid? Zo ja, hoe gaat het college dit voorkomen?

7. Kan het College inzichtelijk maken in hoeverre de implementatie van 5G effect kan hebben op de biodiversiteit of andere natuurwaarden? En hoe gaat het college daar dan mee om?

Wij zien uw antwoorden graag binnen de gestelde termijn tegemoet.

Namens de PVV fractie,
Peter Vola Burgercommissielid.


Bronvermelding:
https://www.parool.nl/nederland/is-de-straling-van-het-nieuwe-netwerk-g5-wel-veilig
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/debat-over-de-uitrol-van-5g