Schriftelijke vragen inzake Corona problematiek Sittard-Geleen

Geacht College,

Inmiddels zit Sittard-Geleen in een ‘’intelligente lockdown’’ en staan we als samenleving voor een gigantische opgave om het Covid-19 virus (Corona virus) te bedwingen. Het kabinet heeft inmiddels toegezegd dat het bereid is om noodsteun tussen 10 en 12 miljard Euro te verlenen voor tienduizenden bedrijven. Vooral ZZP’ers, horeca, recreatieve sector worden helaas hard getroffen door de getroffen maatregelen rondom het coronavirus. Ook op lokaal niveau komen er steeds meer alarmerende berichten in het nieuws dat ondernemers het moeilijk hebben. Recent het Dierenpark Born dat vraagt om het park financieel te ondersteunen middels het adopteren van een dier.

De PVV fractie wilt graag weten wat de rol en voornemens zijn van dit college zijn voor onze lokale economie en het welzijn van haar inwoners, en heeft daarom de volgende vragen.

1) Herkent het college zich in de geschetste problematiek, en welke rol ziet dit college weggelegd rondom dit crisismanagement?

2) Erkent het college dat er ook veel MKB ondernemers zijn die niet in aanmerking komen voor financiële noodsteun? Zo ja, is het college bereid om met een inventarisatie te komen om welke bedrijven dit gaat om met een lokaal noodplan te komen om deze organisaties te helpen?

3) In aanvulling op vraag 2: Kan het college toch iets betekenen voor deze groep ondernemers die helaas buiten de huidige regelingen vallen die het kabinet sinds kort heeft ingevoerd?

4) Op 19 maart heeft het college aan oproep gedaan aan vastgoedeigenaren om de huur gedurende deze crisis te verminderen om lokale ondernemers te ontlasten. Is er door vastgoedeigenaar gehoor gegeven aan deze oproep? Zo ja, om hoeveel panden gaat dit en binnen welke stadsdelen? Kan het college al iets zeggen over het effect hiervan?

5) Een grote mate van ergernis onder verontrustende inwoners zijn de bouwmarkten rondom het Gardenz terrein dat telkens weer grote aantallen bezoekers ontvangt. Het mag misschien wel zo zijn dat de winkels (en specifiek die op Gardenz) niet handelen in strijd met de RIVM richtlijnen, maar desondanks kunt u zich als gemeentebestuur de vraag stellen of het open houden op deze manier wel verantwoord is. Graag uw visie hierop. Heeft u bijvoorbeeld wel lokale afspraken gemaakt met bedrijven over deze handelswijze? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

6) In hoeverre zijn mantelzorgers, thuishulp en andere (kleinschalige) zorgverleners in de problemen gekomen door corona en de maatregelen om te kunnen zorgen voor kwetsbare doelgroepen? Kan het college hierin iets betekenen aangezien de gemeente een registratie heeft van de mantelzorgers. Suggestie: Het mantelzorgcompliment?

7) De gemeente Maastricht heeft een website gelanceerd Steunpunt Corona, waarin overzichtelijk antwoorden worden gegeven op vragen die burgers en ondernemers hebben. Zou het een idee zijn om een soortgelijke website voor Sittard-Geleen te publiceren waarin de lokale maatregelen, ondersteuning, hulp etc. vermeld staat?

Tot zover.

Met vriendelijke groet,
Daryl Pfoster Raadslid Partij voor de Vrijheid